the-consultant-dk

Sentire tegnes af Henrik Byrgiel, der blandt andet har en militærfaglig baggrund som officer i hæren. Henrik har gennem en årrække gennemført udvikling på såvel strategisk, taktisk som operativt niveau på såvel dansk som engelsk. Henrik er kendt for en facon, der på den ene side er entusiastisk, energisk, direkte, provokerende og udfordrende. På den anden side besiddes evnen til at lytte, analysere problemstillingen og fremkomme med mulige løsningsforslag.
Henriks evne til at stille knivskarpt på kernen af problemet gør, at han hurtigt skaber erkendelse hos andre, der rykker sig både fagligt og personligt. Med kendskabet til forskellige persontyper, skabes der trygge rammer for udvikling. Alligevel bliver der gået lige til stregen med det mål at få modtageren til at reflektere over egen adfærd samt se muligheder for forandring og dermed skabe erkendelse.
Senior Consultant @ Sentire
Copenhagen Area, Capital Region, Denmark | Professional Training & Coaching
Summary

Henrik Byrgiel - Knuser problemer gennem lederudvikling!

Experience
Senior Consultant (2008 - Present)
Sentire
Senior Consultant (2004 - 2008)
Percepti
Consultant (2001 - 2004)
Cultivator
Captain in the Army (1995 - 2001)
Officers Academy
Skills & Expertise

Change Management, Coaching, Organizational Development, Management Consulting, Leadership Development, Performance Management, Employee Relations, Project Planning, Executive Coaching, Management, Business Strategy, Strategy, Succession Planning, Leadership, Personnel Management, Talent Management, Organizational Design, Team Leadership, HR Consulting, Training, Human Resources, Personal Development, Program Management, Project Management, Team Building, Management Development, Outplacement, 360 Feedback, Culture Change, Negotiation, Performance Improvement, Career Development, Outsourcing, Employer Branding

Languages
  • English
Education
Officer (2014 - 2014)
,
Master Management (2006 - 2006)
Certificering i Master Profilanalyse,

Certificering i Master Profilanalyse. Certificeret til at gennemføre personprofiler.

Consulting Tools (2004 - 2004)
Certificering til Consulting Tools ViewSuite.,
Activities and societies: Certificering til Consulting Tools ViewSuite. Certificeret til at gennemføre 360° målinger for ledere og teams.
Forsvarsakademiet (1999 - 2000)
Operations- og Føringsuddannelsen,

En specifik militærfaglig uddannelse med fokus på stabsarbejde, selvstændigt analysearbejde under ekstremt tidspres og selvstændig udarbejdelse af et større speciale.
Uddannelsen sigter mod højeste funktionsniveau i Forsvaret.
Uddannelsen gav mig et solidt grundlag til at gennemføre strukturerede analyser af opgaver. Strukturen indeholder analyse af målet, faktorer af betydning for opgaven (styrker og svagheder) samt opstilling af muligheder og trusler med efterfølgende valg og beslutning.

Hærens Officersskole (1993 - 1995)
Videregående Officersuddannelse trin I,

En bred militærfaglig uddannelse og med væsentlig elementer af civile fag, herunder statistik, matematik, engelsk, fransk, statskundskab, ledelse, EBD/Informatik og selvstændig udarbejdelse af et større speciale. Uddannelsen sigter mod højere funktionsniveau i Forsvaret.

Randers Handelsskole (1990 - 1992)
HD – tre semestre,

HD – tre semestre med afsluttet eksamen i Kontorautomation.

Hærens Officersskole (1986 - 1989)
Officersgrunduddannelsen,

Grundlæggende militærfaglig uddannelse med enkelte elementer af civile fag, herunder engelsk, tysk, statskundskab, ledelse, uddannelseslære, organisationslære og en mindre selvstændigt udarbejdet opgave.
Uddannelsen sigter mod laveste funktionsniveau i Forsvaret

Århus Katedralskole (1981 - 1984)
Matematisk student,