the-consultant-uk

Head of Sentire is Henrik Byrgiel, who has a military background as an officer in the Danish army i.a. For a number of years, Henrik has supplied development training and guidance on a strategic, tactical as well as operational level. Workshops, sessions and training take place in English or Danish. Henrik is known for his direct approach. He’s energetic, enthusiastic, provocative as well as challenging. At the same time, he has the ability to really listen, analyze a given problem and suggest constructive solutions.
Henrik’s ability to cut to the core of the problem enables him to generate a sense of recognition in others which in turn facilitates professional as well as personal growth. Henrik creates a safe environment for development through his extensive knowledge of the various typologies. But he will also challenge you to make you reflect on your performance and see the possibilities for change achieved through recognition.
Senior Consultant @ Sentire
Copenhagen Area, Capital Region, Denmark | Professional Training & Coaching
Summary

Henrik Byrgiel - Knuser problemer gennem lederudvikling!

Experience
Senior Consultant (2008 - Present)
Sentire
Senior Consultant (2004 - 2008)
Percepti
Consultant (2001 - 2004)
Cultivator
Captain in the Army (1995 - 2001)
Officers Academy
Skills & Expertise

Change Management, Coaching, Organizational Development, Management Consulting, Leadership Development, Performance Management, Employee Relations, Project Planning, Executive Coaching, Management, Business Strategy, Strategy, Succession Planning, Leadership, Personnel Management, Talent Management, Organizational Design, Team Leadership, HR Consulting, Training, Human Resources, Personal Development, Program Management, Project Management, Team Building, Management Development, Outplacement, 360 Feedback, Culture Change, Negotiation, Performance Improvement, Career Development, Outsourcing, Employer Branding

Languages
  • English
Education
Officer (2014 - 2014)
,
Master Management (2006 - 2006)
Certificering i Master Profilanalyse,

Certificering i Master Profilanalyse. Certificeret til at gennemføre personprofiler.

Consulting Tools (2004 - 2004)
Certificering til Consulting Tools ViewSuite.,
Activities and societies: Certificering til Consulting Tools ViewSuite. Certificeret til at gennemføre 360° målinger for ledere og teams.
Forsvarsakademiet (1999 - 2000)
Operations- og Føringsuddannelsen,

En specifik militærfaglig uddannelse med fokus på stabsarbejde, selvstændigt analysearbejde under ekstremt tidspres og selvstændig udarbejdelse af et større speciale.
Uddannelsen sigter mod højeste funktionsniveau i Forsvaret.
Uddannelsen gav mig et solidt grundlag til at gennemføre strukturerede analyser af opgaver. Strukturen indeholder analyse af målet, faktorer af betydning for opgaven (styrker og svagheder) samt opstilling af muligheder og trusler med efterfølgende valg og beslutning.

Hærens Officersskole (1993 - 1995)
Videregående Officersuddannelse trin I,

En bred militærfaglig uddannelse og med væsentlig elementer af civile fag, herunder statistik, matematik, engelsk, fransk, statskundskab, ledelse, EBD/Informatik og selvstændig udarbejdelse af et større speciale. Uddannelsen sigter mod højere funktionsniveau i Forsvaret.

Randers Handelsskole (1990 - 1992)
HD – tre semestre,

HD – tre semestre med afsluttet eksamen i Kontorautomation.

Hærens Officersskole (1986 - 1989)
Officersgrunduddannelsen,

Grundlæggende militærfaglig uddannelse med enkelte elementer af civile fag, herunder engelsk, tysk, statskundskab, ledelse, uddannelseslære, organisationslære og en mindre selvstændigt udarbejdet opgave.
Uddannelsen sigter mod laveste funktionsniveau i Forsvaret

Århus Katedralskole (1981 - 1984)
Matematisk student,