the-consultant-dk
Sentire tegnes af Henrik Byrgiel, der blandt andet har en militærfaglig baggrund som officer i hæren. Henrik har gennem en årrække gennemført udvikling på såvel strategisk, taktisk som operativt niveau på såvel dansk som engelsk. Henrik er kendt for en facon, der på den ene side er entusiastisk, energisk, direkte, provokerende og udfordrende. På den anden side besiddes evnen til at lytte, analysere problemstillingen og fremkomme med mulige løsningsforslag.
Henriks evne til at stille knivskarpt på kernen af problemet gør, at han hurtigt skaber erkendelse hos andre, der rykker sig både fagligt og personligt. Med kendskabet til forskellige persontyper, skabes der trygge rammer for udvikling. Alligevel bliver der gået lige til stregen med det mål at få modtageren til at reflektere over egen adfærd samt se muligheder for forandring og dermed skabe erkendelse.