Sentire oplever mange ledere stå med følgende udfordringer:

  • Uafklarede forventninger til den ønskede profil giver udfordringer i forhold til den endelige beslutning om foretrukken kandidat
  • Der sættes generelt for lidt tid af til de enkelte faser i rekrutteringsprocessen
  • Nøglepersoner skal løse vigtige og hastende opgaver, der sætter planlagte faser i processen på hold
  • Overraskende mange ansøgninger kommer bag på den eller de der står for rekrutteringen, hvilket betyder øget tidspres
  • Stor fokus i samtalerne på viden og færdigheder og mindre på personlighed og holdninger – hvor de to sidste ofte er væsentligste elementer i en afskedigelse

»
Sentire Rekruttering udfordrer og sparrer ved valg af profiler samt sikrer indsigt i udvalgte ansøgere ved tilbagelæsning af personlighedsprofiler«

Lederen vil opleve at:

  • Blive udfordret på og få sparring til valg af ansøgerprofil
  • Få input og hjælp til udformning af stillingsopslag
  • Ansøgningsprocessen vil være stringent i henhold til modtagelse, besvarelse og håndtering af ansøgere og forespørgsler
  • Ansættelsesprocessen sikres, således at kandidater ikke falder mellem to stole, samt at alle ansøgninger bliver fulgt til dørs.
  •  Opnå større indsigt i udvalgte ansøgere ved tilbagelæsning af personlighedsprofil