Teamudvikling

Sentire gennemfører teamudvikling, hvor målet enten kan være at løfte teamet i forhold til en fælles udfordring, eller at give det enkelte teammedlem en bedre forståelse for sig selv, og den kontekst der dagligt arbejdes i.

Står teamet overfor en eller flere problemstillinger, indledes forløbet som oftest med en involverende og engagerende teamaktivitet, hvor deltagerne indenfor en given ramme skal skabe resultater.

Mulige læringspunkter kan f.eks. være:

 • Forståelse af det overordnede mål, og værdien af at nedbryde det til håndgribelige størrelser
 • Samarbejde på tværs gennem afstemning af forventninger
 • Bevidsthed om værdikæden – hvem er de nærmeste samarbejdspartnere
 • Værdien af et kommunikeret, accepteret og efterlevet sæt af adfærdsbeskrivelser
 • Bevidsthed om image som et væsentligt element i resultatskabelse
 • Videndeling og forståelse for værdifuld viden som forstået, accepteret og anvendt
 • Kommunikation som et middel til at opbygge tillid og påvirke positivt
 • Hvad er værdien af at have en klar vision og et sæt efterlevede værdier?

Skal det enkelte teammedlem forstå sig selv og sine relationer bedre, anvendes EASI med persontypologierne: Entusiast, Supporter, Analytiker og Implementer.

Fokus i udviklingen er, at få værktøjer og træning i at målrette kommunikation til modtagerens typologi, og samtidig evne at sætte sig ud over sin egen foretrukne stil, for i højere grad at komme igennem med budskabet, skabe tillid og dermed bedre resultater.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP ELLER SPARRING, SÅ KONTAKT SENTIRE

Ring på +45 4013 4555

eller benyt vores kontaktformular – det er hurtigt og nemt.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart