Testværktøjer

Konsulenterne i Sentire er certificeret i et bredt udvalg af forskellige profil- og testværktøjer.

Begge konsulenter har endvidere kendskab til, hvad der ellers findes på dette gigantiske markedet. Valget af det specifikke værktøj afhænger, som udgangspunkt, af formålet med testen.

Står du med en opgave, og er du i tvivl m.h.t anvendelse af tests, så kontakt os, og lad og vende fordele og ulemper – muligheder og begrænsninger.

Følgende er værktøjer konsulenterne i Sentire er certificeret i at benytte.

Sentire arbejder med MPA

MPA

MPA bruges hovedsageligt til at forbedre beslutningsgrundlaget ved rekrutteringer eller til vurdering af medarbejderens personlighed og adfærd på jobbet.

Ved at benytte MPA i din rekruttering sikre du et struktureret ansættelsesforløb, gennem målrettede interviews med relevante kandidater. MPA giver dig et detaljeret indblik i en persons adfærd på jobbet, og hjælper dig dermed til, at udvælge de kandidater, der vil forblive motiveret.

Master Person Analyse måler adfærd

 • Hvordan mål og resultater søges opnået
 • Hvordan indflydelse søges og energi anvendes
 • Hvor meget kontakt man ønsker at skabe til andre
 • Hvor meget man kontrollerer sine følelser og hvordan man viser tillid
 • Foretrukken tilgang til arbejdsopgaver
 • Hvordan beslutninger træffes
 • Interessen for nytænkning og udvikling af nye idéer

EASI

EASI hjælper dig med at afdække adfærd og motivation på jobbet. Du kan bruge EASI til udvikling af den enkelte medarbejdere eller leder, men også til team- og organisationsudvikling, karriererådgivning eller til salgs- og kommunikationstræning.

Ved at benytte EASI får du et let forståeligt og visuelt stærkt værktøj til at skabe medarbejder- og lederudvikling. EASI er en typologitest bestående af 4 typer, der måler den typiske adfærd og motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng. Ved at benytte EASI kan du sikre en målrettet indsats, når du skaber udvikling.

EASI bruges til udvikling

 • Identificere og udvikle potentiale
 • Talentudvikle
 • Skabe opmærksomhed omkring målrettet kommunikation
 • Sikre motivation
 • Skabe et godt arbejdsklima
Sentire arbejder med EASI
Sentire benytter ACE til at måle den enkeltes potentiale

ACE

ACE benyttes til at forudsige performance og fremtidig succes i jobbet i forbindelse med en ekstern eller intern rekruttering.

I takt med at produkter og arbejdsopgaver bliver mere og mere komplekse, er der stigende krav til medarbejdernes præstationer og potentiale for fortsat læring og evnen til at kunne ræsonnere logisk og analytisk.

Med ACE kan du fastlægge kompleksiteten i jobbet og vurdere hvilket potentiale, der er nødvendig for at nå resultater i jobbet.

ACE hjælper dig med at måle en kandidats evne til at tilegne sig ny viden, baseret på kandidatens numeriske, verbale og spatiale evner.

ACE måler den enkeltes potentiale

 • At tilegne sig ny viden
 • Problemløsning
 • Træffe effektive beslutninger

360 graders lederanalyse

360 graders lederanalyse er et værktøj til at give en nuanceret og konkret vurdering, af hvordan omgivelserne oplever en lederens adfærd og indsatser. 360 graders lederanalysen giver en indsigt i den pågældende leders styrker og udviklingsområder, hvilket kan motivere og hjælpe i et udviklingsforløb.

Lederanalysen er et værktøj, som via tolkning og feedbacksamtaler, kortlægger og giver overblik over kompetencemæssige styrker og præcise udviklingsområder.

En 360 graders analyse giver input til en handlingsplan, som beskriver konkret tiltag til at forbedringer.

En 360 graders analyse består af 4 steps

 • Udarbejdelse af spørgeramme
 • Udvælgelse af fokuspersoner og respondenter
 • Udsendelse og opfølgning
 • Evaluering og tilbagemelding

Bemærk: Det er udelukkende konsulent Henrik Byrgiel, som er certificeret i 360 graders lederanalyse.

Sentire sikrer den rette indsigt med 360 graders lederanalyse

Facet5

Facet5 er et testværktøj, som måler hvordan en person/kandidat forventes at agere på jobbet. Herunder naturlig adfærd, hvordan medarbejderen bedst ledes, hvilke typiske styrker personen har samt individuelle arbejdspræferencer. Facet5 kan bruges i alt fra rekruttering til udvikling og outplacement.

Facet5 bygger på Femfaktormodellen ”The big 5”.

Facet5 måler på 5 elementer

 • Vilje (Beslutsomhed, Konfrontation, Selvstændighed)
 • Energi (Entusiasme, Omgængelighed, Tilpasningsevne)
 • Relation (Uselviskhed, Forståelse, Tillid)
 • Kontrol (Disciplin, Ansvarlighed)
 • Følelser (Anspændthed, Bekymring)

BRIGHT

Benyttes i forbindelse med rekruttering af servicemedarbejdere. Testen er udviklet til screening af medarbejdere indenfor kundeservice, detailhandel, sikkerhed, hotel, transport, call centre mm.

BRIGHT er et online screeningsværktøj, der måler på serviceadfærd. Du får en kort onlinetest med 6 skalaer, der er individuelt validerede og kan tilpasses stillingens specifikke kriterier for serviceadfærd. Testen er fleksibel, og giver dig hurtigt overblik over egnede kandidater.

BRIGHT måler på serviceadfærd

 • Integritet
 • Omhyggelighed
 • Salgsselvtillid
 • Serviceorientering
 • Social selvtillid
 • Stresstolerance
Sentire bruger Bright til at måle på serviceadfærd
DISC måler en persons adfærd på 4 facetter

DISC

DISC er en personanalyse, som viser en persons adfærd i forskellige situationer eller miljøer.

Testen benyttes hovedsagelig til udvikling af både af personer og grupper.

DISC' måler en persons adfærd på 4 facetter

 • D – Dominans
 • I – Indflydelse
 • S – Stabilitet
 • C – Tilpasningsdygtighed (Compliance)

OPTO

OPTO er et datadrevet personlighedstest, der forudsiger performance på jobbet. Testen bruges fortrinsvis i forbindelse med rekruttering.

Værktøjet kan skaleres, så du har mulighed for at vælge, hvor meget du vil gå i dybden med personligheden.

Med jobkriterier og de enkle rapporter kan du hurtigt og let vurdere i hvor høj grad, kandidaten matcher jobbet.

LAD OS TALE SAMMEN

Ring på +45 4013 4555

eller benyt vores kontaktformular – det er hurtigt og nemt.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart